czwartek, 13 czerwca, 2024
14.5 C
Otwock

Gmina Wiązowna poszukuje pracownika

Udostępnij

Ogłaszamy nabór kandydatów do pracy w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 5 czerwca.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Wiązowna zaprasza do swojego zespołu. Poszukujemy osoby, która będzie się zajmowała m.in. monitoringiem dostępnych funduszy zewnętrznych na realizację projektów, przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań oraz prowadzeniem rozliczeń finansowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych

– Czytamy na stronie tuwiazowna.pl

Wymagania niezbędne:

o stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530;

wykształcenie wyższe;

3 – letni staż pracy;

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

nieposzlakowana opinia;

znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, tj. znajomość zapisów dokumentu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz ustawy Pzp.;

biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych tj. doświadczenie zawodowe w samodzielnym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź z programów krajowych będzie szczególnie brane pod uwagę i dodatkowo punktowane;

doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach wdrażających programy europejskie w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;

znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2021-2027;

znajomość regulacji prawnych z zakresu realizacji programów, projektów/ działań finansowanych ze środków zewnętrznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

umiejętność pracy w generatorach wniosków aplikacyjnych oraz w generatorach wniosków o płatność;

udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu funduszy unijnych;

studia podyplomowe w zakresie administrowania środkami unijnymi będą dodatkowym atutem;

prawo jazdy kat. B;

komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość

– Informuje urząd.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;

za pośrednictwem ePUAP.

w terminie do dnia 05.06.2024 r. do godz.12.00,  z dopiskiem na kopercie: Nabór do Wydziału Rozwoju Gospodarczego – oferta nr 8/2024.

Więcej informacji udziela:

w sprawach merytorycznych Justyna Sadkowska – naczelnik w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80,

w sprawach proceduralnych Agnieszka Karwowska – naczelnik w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50.

– Wyjaśniają urzędnicy.

tuwiazowna.pl/KŁ/Fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zobacz też

Aktualności