czwartek, 13 czerwca, 2024
14.5 C
Otwock

Regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie Głos Otwocka

 1. Umieszczanie komentarzy jest dobrowolne i każdy, kto korzysta z tej usługi Serwisu GŁOS OTWOCKA, zgadza się na stosowanie do zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik.
 3. Zabronione jest umieszczanie komentarzy, które:
  1. są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, zawierają mowę nienawiści lub stanowią element szeroko rozumianego hejtu,
  2. zawierają wulgaryzmy, także wpisywane w sposób zawoalowany lub np. w językach obcych,
  3. naruszają dobra osobiste (w tym dobra osobiste firm, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej),
  4. obrażają inne narodowości, grupy etniczne, religie, bądź propagują systemy uznane przez polskie prawo za totalitarne,
  5. nawołują/podżegają do agresji lub działań niezgodnych z polskim prawem,
  6. zawierają dane osobowe podane w sposób niezgodny z polskim prawem,
  7. są reklamami / kryptoreklamami,
  8. pisane są z tego samego adresu IP, a mają różne nicki,
  9. nie dotyczą tematu pod którym komentarz został zamieszczony,
  10. zawierają uwagi skierowane do redakcji lub wydawcy Serwisu GŁOS OTWOCKA (ewentualne uwagi do redakcji / wydawcy należy zgłaszać na adres mailowy: redakcja@glosotwocka.pl )
 4. Administrator lub moderator ma prawo nieopublikowania wypowiedzi naruszających warunki przewidziane pkt. 3 powyżej, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe, albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Dodatkowo, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, Administrator może według swojego uznania przeredagować taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z pkt. 3 i zamieścić tak przeredagowaną wypowiedź.
 5. Administrator lub moderator nie opublikuje informacji, których prawdziwości nie jest w stanie sprawdzić, a za rozpowszechnianie których może grozić odpowiedzialność prawna.
 6. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia pkt. 3 mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do Serwisu GŁOS OTWOCKA.
 7. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn zawiesić umieszczanie komentarzy, usunąć komentarze z lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.
 8. Administrator ma prawo przekazać dane dotyczące zamieszonego przez Użytkownika komentarza instytucjom państwa (policja, prokuratura, sądy) jak też osobom które wykażą, że komentarz naruszył ich prawa (zwłaszcza dobra osobiste).