piątek, 12 lipca, 2024
28.4 C
Otwock

Kontrole nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji w Józefowie

Udostępnij

Urząd Miasta Józefowa informuje o trwających kontrolach nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Właściciele i użytkownicy tych nieruchomości są zobowiązani do przedstawienia umów na usługi wywozu nieczystości oraz dowodów opłat za te usługi.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2024 r., poz. 399), każda nieruchomość powinna być podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej, jeśli jest dostępna. W przypadku braku takiej możliwości, nieruchomość musi być wyposażona w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
Osoby posiadające nieruchomości niepodłączone do kanalizacji muszą mieć umowy z firmami asenizacyjnymi, które posiadają zezwolenie na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni. Lista firm posiadających odpowiednie zezwolenia dostępna jest na stronie internetowej: https://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=652

Właściciele i użytkownicy, którzy nie byli dotąd kontrolowani, proszeni są o dostarczenie umów i dowodów opłat za wywóz nieczystości osobiście do pokoju nr 115 na I piętrze Urzędu Miasta przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, lub przesłanie dokumentów przez e-puap na adres ESP: /r7210ooisn/SkrytkaESP.

Osoby, które udostępniły te dokumenty i podpisały protokoły kontroli od września 2023 r., są zwolnione z ponownego dostarczania tych dokumentów w bieżącym roku.
Niespełnienie wymagań określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Józefów może skutkować nałożeniem kary grzywny zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zobacz też

Aktualności