piątek, 12 lipca, 2024
28.4 C
Otwock

Gmina Wiązowna szuka pracownika do Wydziału Spraw Społecznych

Udostępnij

Gmina Wiązowna ogłosiła nabór kandydatów do pracy w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna w ramach umowy na zastępstwo.  Będzie się on zajmował m.in. sprawami dotyczącymi sołectw i funduszu sołeckiego. Oferty można składać do 8 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

prowadzenie spraw dotyczących realizacji funduszu sołeckiego;

organizacja i koordynacja narad sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli;

prowadzenie spraw organów jednostek pomocniczych;

przygotowywanie wyborów do jednostek pomocniczych Gminy;

prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych gminy;

zakup materiałów promocyjnych gminy i ich dystrybucja;

prowadzenie postępowań przetargowych oraz zawieranie umów w zakresie zadań realizowanych na stanowisku

– Czytamy.

Wymagania niezbędne:

o stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530;

wykształcenie wyższe;

roczny staż pracy;

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

nieposzlakowana opinia;

znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, tj. ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Wiązowna;

umiejętność redagowania pism urzędowych;

umiejętność tworzenia wypowiedzi i bezbłędne posługiwanie się językiem polskim;

biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

znajomość zagadnień dotyczących funduszu sołeckiego;

doświadczenie w pracy w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;

prawo jazdy kat. B;

komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość

– Informuje urząd.

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie dopiskiem “Nabór do Wydziału Spraw Społecznych – oferta nr 9/2024” należy złożyć do 8 lipca do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu):

w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;

za pośrednictwem ePUAP.

– Podkreślają urzędnicy.

tuwiazowna.pl/KŁ/Fot.Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zobacz też

Aktualności